AD-271-2-3/2021 Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych

ZNAK SPRAWY AD-271-2-3/2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2021-02-15 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Przejdź do strony BIP dotyczącej postępowania: AD-271-2-3/2021 Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych


Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

ACME Karolina Osierda
ul. Łąkowa 18,
43-332 Pisarzowice

na kwotę: 11 950,19 zł brutto