AD-271-1-5/2019 Usługi: „Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia i osób oraz monitoringu elektronicznego i serwisowania systemów alarmowych (SSWiN) w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY AD-271-1-5/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-09-04 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Pełna dokumentacja podstępowania
oraz
Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 września 2019 r.
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18 września 2019 r.

dostępna jest na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1651731,ad-271-1-52019-uslugi-wykonanie-uslugi-ochrony-fizycznej-mienia-i-osob-oraz-monitoringu-elektroniczn.html