AD-271-1-6/2019 „Modernizacja i adaptacja budynku pokoszarowego na cele Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci”

ZNAK SPRAWY AD-271-1-6/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-08-19 11:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA roboty budowlane

Pełna dokumentacja postępowania oraz

  • SIWZ Muzeum AK z dnia 1 sierpnia 2019 r.
  • ogłoszenie o zamówieniu z dnia 1 sierpnia 2019 r.
  •  zmiana treści SIWZ z dnia 13 sierpnia 2019 r.
  •  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13 sierpnia 2019 r.
  • wyjaśnienia do SIWZ i zmiana ogłoszenia z dnia 27 sierpnia 2019 r.
  • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27 sierpnia 2019 r.
  • informacja z otwarcia ofert z dnia 30 sierpnia 2019 r.
  • Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 18 września 2019 r.

dostępna jest na stronie:
https://bip.malopolska.pl/mowtarnowie,a,1643304,ad-271-1-62019-roboty-budowlane-modernizacja-i-adaptacja-budynku-pokoszarowego-na-cele-regionalnego-.html

RPO - logotypy