Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu: SKANSENOVA – SYSTEMOWA OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM W MAŁOPOLSKICH MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU REALIZOWANEGO W RAMACH OSI VIII PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020 – CZĘŚĆ VIII: NADZORY INWESTORSKIE I AUTORSKIE

ZNAK SPRAWY 616151-N-2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-11-24 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie:
http://muzeum.sacz.pl/strony_przetargi/skansenova-systemowa-opieka-nad-dziedzictwem-w-malopolskich-muzeach-na-wolnym-powietrzu-realizowanego-w-ramach-osi-viii-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

Informacja z otwarcia ofert:
Informacja z otwarcia ofert dot. zadania SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – część VIII: Nadzory inwestorskie i autorskie

Projekt Skansenova - logotypy