AD-271-2-5/2022 Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

ZNAK SPRAWY AD-271-2-5/2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2022-03-16 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

 


Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwem Instalacyjno-budowlanym Tomasz, Jacek Robak “PRINTING HOUSE”
ul. Szkolna 30,
05-091 Ząbki

na kwotę: 9.264,36 zł brutto