Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA

ZNAK SPRAWY PR-27-0610-1/17

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-08-28 17:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Zapytanie o rozeznanie rynku na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby projektu SKANSENOVA (ogłoszone przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie)

Informacje o postępowaniu oraz załączniki dostępne na stronie:
http://mik.krakow.pl/zamowienia/zapytanie-o-rozeznanie-rynku-na-wykonanie-i-montaz-tablic-informacyjnych-na-potrzeby-projektu-skansenova/

 

Projekt Skansenova - logotypy