ZPP07/2017 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów plastycznych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP07/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-03-30 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę Wykonawcy: APEKS Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych, Józef Wojciechowski, ul. Limanowskiego 6, 33-100 Tarnów.