ZPP31/2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na zamówienie pn: Wykonanie strony internetowej Muzeum Okręgowego w Tarnowie w ramach jubileuszu 90-lecia Muzeum

ZNAK SPRAWY ZPP31/2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2017-09-29 14:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano ofertę wykonawcy: nFinity.pl sp. z o.o., ul. Wandy 7/4, 53-320 Wrocław