Deklaracja dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
Deklaracja dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu
Koordynator dostępności
Sposób dotarcia do kamienic: Rynek 3, Ratusz
Sposób dotarcia do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie
Sposób dotarcia do Galerii Panorama
Opis otoczenia: Rynek 3, Ratusz
Opis otoczenia Muzeum Etnograficznego
Opis otoczenia Galerii Panorama
Opis wejścia do Siedziby: Rynek 3
Opis wejścia do Ratusza
Opis wejścia do Muzeum Etnograficznego
Opis wejścia do Galerii Panorama
Rozplanowanie przestrzeni w budynku: Rynek 3 w Tarnowie
Rozplanowanie przestrzeni w Ratuszu: Zbrojownia myśliwska
Rozplanowanie przestrzeni w Ratuszu: Zbrojownia sarmacka
Rozplanowanie przestrzeni w Muzeum Etnograficznym – sala 1
Rozplanowanie przestrzeni w Muzeum Etnograficznym – sala 2
Rozplanowanie przestrzeni w Muzeum Etnograficznym – sala 3
Rozplanowanie przestrzeni Galerii Panorama – parter
Rozplanowanie przestrzeni Galerii Panorama – antresola
Zasady zachowania się podczas ewakuacji
Oferta edukacyjna Muzeum
Oferta edukacyjna Muzeum – lekcje
Oferta edukacyjna Muzeum – zwiedzanie
Opis eksponatów w budynku Rynek 3 – lada cechu
Opis eksponatów w budynku Rynek 3 – obesłanie cechowe
Opis eksponatów w Ratuszu – garłacz
Opis eksponatów w Ratuszu – szabla karabela
Opis eksponatów w Ratuszu – misiurka
Opis eksponatów w Muzeum Etnograficznym – wóz romski
Opis fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej
Asystent osoby z niepełnosprawnością
Cennik i godziny otwarcia Muzeum Okręgowego w Tarnowie