Do zadań Oddziału Muzeum Zamek w Dębnie, w szczególności należy:

  1. udostępnianie ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych w Oddziale,
  2. utrzymanie w nienagannym stanie budynków, terenu wokół budynków oraz pomieszczeń Oddziału,
  3. bieżąca obsługa zwiedzających w Oddziale,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa powierzonym zbiorom w czasie ich udostępniania i prowadzenia prac porządkowych w Oddziale,
  5. prowadzenie działań edukacyjnych w oparciu o stałą ekspozycję Oddziału, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb odbiorców w zakresie dostępności,
  6. obsługa wydarzeń organizowanych w Oddziale,
  7. współpraca z gminnymi i powiatowymi instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi w zakresie uczestnictwa w projektach edukacyjnych i kulturalnych w Oddziale.

Więcej informacji o Oddziale znajdziesz TUTAJ.