ZPP 32/2018 Wykonanie usług poligraficznych

ZNAK SPRAWY ZPP 32/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-07-12 13:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

S60 Łukasz Lasek
Braci Saków 5,
33-100 Tarnów

na kwotę: 5 675,20 zł brutto