Kolejny fragment „Panoramy Siedmiogrodzkiej” w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Z radością informujemy, że zbiory Muzeum Okręgowego w Tarnowie wzbogaciły się o kolejny fragment „Panoramy Siedmiogrodzkiej”. Nowo zakupiony obraz o wymiarach 60 x 116 cm stanowi jedną z centralnych scen „Panoramy”. Rozgrywa się ona nieco z tyłu, jednak w bezpośredniej bliskości jej serca – sztabu gen. Bema. Na kompozycji uchwycony został moment zaprzęgania koni przez znajdujących się obok dwóch żołnierzy. W tle ze spowitego pola bitwy wyłaniają się sylwetki węgierskich huzarów.

Przypomnijmy, że „Panorama Siedmiogrodzka” była wielkoformatowym dziełem, które powstało na zamówienie węgierskie, z zamiarem uczczenia 50. rocznicy węgierskiego powstania narodowego. Upamiętnienia bitwę o stolicę Siedmiogrodu – Sybin (11 marca 1849 r.), w trakcie której powstańcze wojska pod dowództwem gen. Józefa Bema, odniosły zwycięstwo nad przeważającymi wojskami austriackimi i węgierskimi.

Prace nad stworzeniem „Panoramy” prowadził zespół kierowany przez Jana Stykę. Po raz pierwszy zaprezentowano ją we Lwowie we wrześniu 1897 r. Ostatecznie, po licznych perypetiach została pod kierunkiem samego Styki pocięta na kawałki. Poszczególne fragmenty, zostały sprzedane jako obrazy sztalugowe. Od wielu już lat tarnowskie Muzeum prowadzi poszukiwania mające na celu odnalezienie, identyfikację, a także jeśli to możliwe nabycie kolejnych fragmentów dzieła. Prezentowane są one w „Galerii Panorama” mieszczącej się w budynku dworca kolejowego w Tarnowie.

23 grudnia 2021 r. odbyła się uroczysta prezentacja fragmentu Panoramy, zakupionego w ramach zadania.

 

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

 

Nazwa programu: Rozbudowa zbiorów muzealnych

 

Nazwa zadania: Zakup obrazu: Jan Styka (1858-1925), Fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej (Bitwa pod Sybinem), 1897 r.

 

Wartość dofinansowania: 92 000 zł

Całkowita wartość zadania: 116 000 zł

 

Wkład własny zadania, wynoszący 24 000 zł został dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego.