Prezentacja nowo zakupionego fragmentu Panoramy Siedmiogrodzkiej

23 grudnia 2021 r. w „Galerii Panorama” miała miejsce uroczystość wieńcząca realizację zadania „Zakup obrazu: Jan Styka (1858-1925), Fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej (Bitwa pod Sybinem), 1897 r.”. Zwiedzającym zostało zaprezentowane dzieło, które w ostatnim czasie wzbogaciło zbiory Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. Uroczystego odsłonięcia obrazu dokonała Anna Pieczarka – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wraz z dyrektorem Muzeum – Kazimierzem Kurczabem.
Obraz dołączył tym samym do pozostałych fragmentów „Panoramy” prezentowanych na stałej ekspozycji udostępnianej w budynku tarnowskiego Dworca Kolejowego.

 

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

 

Nazwa programu: Rozbudowa zbiorów muzealnych

 

Nazwa zadania: Zakup obrazu: Jan Styka (1858-1925), Fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej (Bitwa pod Sybinem), 1897 r.

 

Wartość dofinansowania: 92 000 zł

Całkowita wartość zadania: 116 000 zł

 

Wkład własny zadania, wynoszący 24 000 zł został dofinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego.