Oferta edukacyjna Muzeum Okręgowego w Tarnowie

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowaną ofertą edukacyjną Muzeum na Jesień 2023 r.

Otrzymała ona przejrzysty podział na grupy wiekowe. Znalazły się w niej także zajęcia dla studentów, seniorów oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzroku, słuchu czy ruchu.

Oferta realizowana jest w oddziałach Muzeum działających w Tarnowie oraz Dębnie, Dołędze, Wierzchosławicach i Zalipiu. Łącznie to kilkadziesiąt zróżnicowanych i interesujących tematów zajęć muzealnych, wśród których każdy znajdzie dla siebie. Lekcje przygotowywane przez pracowników Muzeum Okręgowego w Tarnowie dotyczą zagadnień historycznych, etnograficznych i artystycznych; odwołują się do biografii znanych postaci, ważnych wydarzeń, bezpośrednio nawiązują do muzealnych zbiorów znajdujących się na ekspozycjach. Stanowią one szansę zdobycia nowej wiedzy, umiejętności jak również uczestnictwa w rozmaitych formach aktywności – plastycznej, manualnej i ruchowej.

Oferta z poszczególnych oddziałów dostępna po kliknięciu w link pod odpowiednim oddziałem:

Oferta do wydruku:

Oferta Skierowana Dla Dzieci Edukacja Przedszkolna

Oferta Skierowana Dla Dzieci Edukacja Wczesnoszkolna Klasy 1-3

Oferta Skierowana Dla Dzieci Szkoły Podstawowe Klasy 4-8

Oferta Skierowana Dla Dzieci Szkoły Ponadpodstawowe

Oferta Skierowana Dla Seniorów