Inspektor Ochrony Danych:
Marta Dychtoń


Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

  1. kontrola i nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
  2. opracowywanie oraz wdrażanie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
  3. informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników przetwarzających dane osobowe o obowiązkach ciążących na nich na mocy przepisów o ochronie danych osobowych,
  4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  5. prowadzenie rejestru naruszeń danych osobowych,
  6. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego.

telefon:
(+48) 14 639 08 64
(+48) 14 621 21 49 wew. 372


e-mail: m.dychton@muzeum.tarnow.pl


adres:
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Rynek 3, 33-100 Tarnów