AD 271-2-7/2020 Konserwacja, serwisowanie i naprawa instalacji CCTV w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY AD-271-2-7/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-06-24 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

SYNTAX Krzysztof Jarosz,
Wola Rzędzińska 177B,
33-150 Wola Rzędzińska

na kwotę: 8630,00 zł brutto