ZPP 02/2018 Sprzedaż i dostawa artykułów i sprzętu biurowego oraz tonerów i wkładów drukujących

ZNAK SPRAWY ZPP 02/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-01-12 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

1. Artykuły i sprzęt biurowy

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOBOS Sp. z o.o.

al. Pokoju 1A Kraków, O/Tarnów ul. Przemysłowa 27

na kwotę: 25 822,37 zł

2. Tonery i wkłady drukujące

Fortis-Print Łukasz Wrochniak

ul. Sikorskiego 5/12,  33-100 Tarnów

na kwotę: 8 052,81 zł