ZPP 27/2018 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: “Systemy zabezpieczeń elektronicznych (SSP, SSWiN, CCTV) i techniczno-budowlanych w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY ZPP 27/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-07-09 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Wybrano ofertę wykonawcy IPIE Łukasz Bielenda, ul. Siemomysła 29, 30-571 Kraków, kwota brutto 12 000,00 zł