ZPP 53/2018 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż i dostawa środków czystości oraz materiałów do sprzątania dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY ZPP 53/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-01-10 12:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

„MADO” s.c. Jerzy Leśniak, Mariusz Wardzała
ul. Krzyska 9A,
33-100 Tarnów

na kwotę: 16 066,30 zł brutto