AD-271-2-13/2019 Wykonanie robót instalacyjnych systemów zabezpieczeń elektronicznych (Systemu Sygnalizacji Pożaru cz. II, okablowanie do Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu) w ramach zadania: „Dębno, zamek (XV w.) – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej (SSWiN) oraz przeciwpożarowej (SSP)”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-13/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-06-07 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA roboty budowlane

Postępowanie zostało unieważnione.