ZPP 50/2018 Wykonanie materiałów promocyjnych

ZNAK SPRAWY ZPP 50/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2018-12-12 09:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

S60 Łukasz Lasek
ul. Braci Saków 5,
33-100 Tarnów

na kwotę: 8 656,74 zł brutto