Kolekcja malarstwa

Zbiór malarstwa będący częścią Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Tarnowie reprezentuje malarstwo polskie i europejskie od XVII wieku po współczesność.

Malarstwo polskie reprezentuje przede wszystkim galeria portretu sarmackiego, należąca do jednej z bogatszych i cenniejszych w Polsce. Obok portretu sarmackiego zbiory malarstwa obejmują dzieła artystów polskich zamknięte w przedziale czasowym od XVIII do początków XX w. Reprezentują je takie nazwiska jak m.in.: J. Norblin, F. Smuglewicz, J. Reichan, Z. Vogel, J. Brodowski, A. Orłowski, J. Suchodolski, W. Stattler, P. Michałowski, J. Głowacki, a także A. Grottger, J. i W. Kossakowie, J. Brandt, J. Chełmoński, L. Wyczółkowski, J. Fałat, J. Malczewski, T. Axentowicz, V. Hoffman. W zbiorach muzealnych znajduje się także przykłady malarstwa zachodnioeuropejskiego: włoskiego, francuskiego i angielskiego.

Obrazy pejzaże, sceny rodzajowe i mitologiczne prezentowane jest również poprzez kopie wielkich mistrzów. Drugą interesującą kolekcją wśród zbiorów muzealnych jest zespół tworzący ikonografię XX Sanguszków (120 obiektów), zamykającą się w przedziale czasowym od XVII wieku po okres międzywojenny. Nie jest to zbiór jednorodny i nie był tworzony dla jednej galerii, gdyż obiekty pochodzą z pałaców w Gumniskach, Sławucie i Zasławiu.

Dział malarstwa powiększył swe zbiory o prace artystów współczesnych poprzez zakupy, dary i przekazy. Zaczątkiem tego wyodrębnionego działu sztuki współczesnej były obrazy plastyków tarnowskich, przekazane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Zespół ten jest systematycznie powiększany, dokumentując rozwój artystyczny tarnowskiego środowiska plastycznego. Obok tarnowskich malarzy dział sztuki współczesnej wzbogaciły nazwiska takich artystów jak: T. Kantora, J. Sterna, A. Marczyńskiego, J. Nowosielskiego, J. Szancenbacha, J. Trzebiatowskiego, J. Waltosia i innych.
Zbiory nowoczesnego malarstwa i rysunku liczą ponad 7 tys. obiektów i obejmują oprócz licznych dzieł wybitnych, charakteryzujących rozwój dawnej sztuki polskiej i europejskiej, dzieła współczesne.

EKSPONATY