AD-271-2-10/2020 Zakup i dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni digitalizacji Muzeum Okręgowego w Tarnowie

ZNAK SPRAWY AD-271-2-10/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-07-22 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Dostawy

Informujemy, że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

AMPQS Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

na kwotę: 39 306,00 zł brutto