AD-271-2-15/2019 Skład, łamanie, druk i dostawa publikacji: katalog wystawy „Przerwana historia – polski system monetarny na przestrzeni dziejów”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-15/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2019-07-01 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA usługi

Informujemy ,że w postępowaniu wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Grafpol
Agnieszka Blicharz-Krupińska
ul. Żmudzka 21/1A,
51-354 Wrocław

na kwotę: 2940,00 zł brutto