AD-271-2-8/2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Montaż zabezpieczeń elektronicznych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”

ZNAK SPRAWY AD-271-2-8/2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT 2020-07-08 10:00:00

RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługi

postępowanie – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: „Montaż zabezpieczeń elektronicznych w obiektach Muzeum Okręgowego w Tarnowie”

w podziale na dwie części:
Część nr I pod nazwą: „Tarnów, Muzeum Etnograficzne (XVIII w.): montaż instalacji przeciwpożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN)”
Część nr II pod nazwą: „Dębno, zamek (XV w.) – Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie: montaż instalacji antywłamaniowej (SSWiN)”


Część I – zawarto umowę z Pracownią Projektową „ED-MAL” Edward Malaga, Nowy Sącz, kwota brutto 7 500,00 zł
Część II – postępowanie unieważniono.